Curriculum Vitae

Relevante werkervaring

2017-heden
HumanTotalCare
Consultant research & business development

Werkzaamheden: Product owner van een online platform & app ter bevordering van de gezondheid (curatief en preventief), motivatie en competenties van de individuele medewerker. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de visie, de inhoud, de doelstellingen en het aansturen van een team van IT ontwikkelaars. Daarnaast actief als arbeids- en organisatie consultant: acquisitie en het adviseren van organisaties m.b.t. de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

2015-heden
Universiteit Utrecht, afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie
Docent 

Werkzaamheden: Hoorcolleges en werkgroepen organisatiepsychologie en het superviseren van studenten bij de masterthesis.

2014-2017
ArboNed, Kenniscentrum
Arbeids- & organisatieconsultant

Werkzaamheden:  Het doen van onderzoek naar de fysieke en psychische gezondheid van medewerkers binnen organisaties. Thema’s als stressoren, energiebronnen, persoonlijke weerbaarheid, het voeren van eigen regie en leefstijl worden hierin ook meegenomen. Het terugkoppelen van de onderzoeksresultaten aan het management en de medewerkers en het vertalen van de onderzoeksresultaten naar hoogwaardige, praktische adviezen op verschillende niveaus binnen de organisatie. Het geven van persoonlijk coaching en workshops. Business development. Het (door)ontwikkelen en testen van vragenlijsten en interventies.

Bestuurslid Jong ArboNed

2013-2014
Universiteit Utrecht, afdeling Sociale en Organisatiepsychologie
Docent

Werkzaamheden:
Coördinatie, hoorcolleges en werkgroepen Strategic Human Resource Management, hoorcolleges Methoden & Statistiek 3 en het superviseren van studenten bij de bachelor- en masterthesis.

2012-2013
Universiteit Utrecht, afdeling Sociale en Organisatiepsychologie
Onderzoeker

Project: “De psychosociale gesteldheid van politiepersoneel” in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Werkzaamheden: Het zelfstandig opzetten en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de psychische gezondheid van politiemedewerkers en de aspecten van het politiewerk die de psychische gezondheid van politiemedewerkers in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Rapportage in vorm van een onderzoeksrapport.

2009-2013
Universiteit Utrecht, afdeling Sociale en Organisatiepsychologie
Assistent in opleiding (aio)

Project: “Hard werken: Last of lust? Op zoek naar de arbeidsmotivatie van werkverslaafde en bevlogen werknemers”

Werkzaamheden: Het zelfstandig opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek naar de relatie tussen werkverslaving en bevlogenheid enerzijds en motivatie (self-determination theory, reinforcement sensitivity theory, regulatory focus theory) en           werkuitkomsten (prestatie, burn-out, verloopintentie, tevredenheid) anderzijds.      Rapportage in vorm van artikelen, presentaties op congressen en onderzoeksrapporten. Onderwijstaken: het geven van werkgroepen Biologische grondslagen van gedrag, onderzoekspractica en het begeleiden van studenten bij de bachelor- en masterthesis.

2007-2008
Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling Volwassenenpsychiatrie, te Utrecht
Onderzoeker

Project: “Auditieve verbale hallucinaties”

Werkzaamheden: Het zelfstandig opzetten en uitvoeren van onderzoek naar de relatie tussen auditieve verbale hallucinaties en het geheugen, evenals het afnemen van interviews, (persoonlijkheids)vragenlijsten en neuropsychologische tests.

2006-2008
Vermeulen & van Limpt psychologen (tegenwoordig Ascender), te Utrecht
Psychologe

Werkzaamheden: Het uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek (diverse hersenaandoeningen), psychologisch belastbaarheidsonderzoek (diverse psychopathologie) en arbeidspsychologisch onderzoek, het geven van begeleiding bij re-integratie en coaching.


Opleiding

2009-2013
Universiteit Utrecht
Promotietraject Arbeids- en Organisatiepsychologie (“assistent in opleiding”)

2007-2008
Universiteit Utrecht
Master Klinische psychologie

2006-2007
Universiteit Utrecht
Master Neuropsychologie

2003-2006
Universiteit Utrecht
Bachelor Psychologie

1997-2003
Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt
Gymnasium conform het profiel Economie en Maatschappij


(Basis)kwalificaties

2013-heden
Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie

2008-heden
PSYCHOLOOG NIP

2008-heden
Basisaantekening psychodiagnostiek